Átfogó koncepció

A jelenleg futó SÉTA és HÍD olvasásra nevelési programok helyébe lépő Sajtó és Nyilvánosság a tejes középiskolai tanulmányi időszakra nyújt átfogó pedagógiai programot.

Korszerű módszerek

A program eszközeként választott projekt módszer előnye többek között, hogy minden tanulóközösség számára egyedileg alakítható a helyi sajátosságok függvényében.

Akkreditált érettségi vizsgatárgy

A Sajtó és Nyilvánosság tanórán vagy tanórán kívül is alkalmazható, de önálló vagy modultárgyként tantervbe építve érettségi vizsga szervezhető belőle.

Olvasásra nevelés Honlap

Sajtó és Nyilvánosság - Fejlesztési koncepció

Email Nyomtat PDF

"E dokumentum összeállításának az a célja, hogy biztosítsa a „Sajtó és nyilvánosság” olvasásra nevelési program fejlesztésének keretfeltételeit. E feltételek közül a legfontosabb, hogy minden fejlesztő azonos módon gondolkodjék a kitűzött célokról, a célok megvalósításának eszközeiről és módozatairól. A közös nyelv megteremtése és használata teszi lehetővé, hogy a mindenfajta nevelés számára nélkülözhetetlen konzisztencia és koherencia megvalósuljon.

A program célja kettős: egyrészt az írott sajtó értő olvasóivá nevelni a fiatalokat, másrészt az írott sajtó felhasználásával a nyilvánosság aktív és tudatos részeseivé tenni őket. Az egyikhez a „Séta” és a „Híd” programok szolgálnak előzményül, a másikhoz a „Sajtó és nyilvánosság” részletes érettségi követelmény....."

icon Sajtó és nyilvánosság - Fejlesztési koncepció

HÍD

HÍrlapot a Diákoknak
Az MLE országos olvasásra nevelési programja az újságkészítés fázisaitól az értő olvasóvá válásig.

LADIK

LApot a DIáKoknak!
A megyei lapok kiadói által szervezett országos médiavetélkedő az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára.

SÉTA

Sajtó És TAnulás
Az MLE három megyei lapkiadó tagvállalata által életre hívott program újságírást kedvelő középiskolás diákok körében népszerű.