Olvasásra nevelés Faliújság Felhívások, hirdetmények Pályázat - Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának elősegítésére

Pályázat - Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának elősegítésére

Email Nyomtat PDF

PÁLYÁZAT!

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával pályázatot hirdet Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának elősegítésére címmel.

A pályázat összdíjazására 600.000 Ft áll rendelkezésre.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete évek óta fontosnak tartja, hogy oktatási programjaival hidat képezzen a közélet és a közoktatás között.
A fiatalok olvasásra neveléséhez segítséget nyújtó pedagógiai programjai révén diákok ezrei jutottak ingyenesen sajtótermékekhez, s használták az újságokat iskolai munkájuk során. A középiskolai diákok olvasással kapcsolatos képességeinek megerősítése, kommunikációjuk magabiztossá és sokoldalúvá tétele, a közélet iránti érdeklődésük felkeltése mindannyiunk közös érdeke, melyet az oktatáspolitika alapdokumentumai visszaigazolnak.

A pályázat célja: életre hívni, jutalmazni és közismertté tenni mintaértékű tanítási gyakorlatokat, amelyek alkalmasak annak bemutatására, hogy a sajtótermékek hatékonyan járulnak hozzá a középiskolai tanulók - szóbeli és írásbeli kommunikációjának fejlesztéséhez, - tanulási motivációjuk fokozásához, - közéleti érdeklődésük felkeltéséhez.

A pályázat tárgya: olyan tantárgyi tematikák kidolgozása és kipróbálása, amelyek megfelelnek a Sajtó és nyilvánosság pedagógiai program szellemiségének, tartalmának, és alkalmasak a téma bármely szakóra keretei között történő integrált felhasználására.

Kik pályázhatnak? Bármely szakos középiskolai - gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai – tanár és szakmai munkaközösségek.

A támogatandó tevékenységek köre és kritériumai:

1. Tantárgyi modulok kidolgozása, melyek tartalmi elemei kapcsolódnak valamely napilap, hetilap, folyóirat hasábjain megjelent anyaghoz: információkhoz, hírekhez, véleményekhez, irodalmi alkotásokhoz. A pályázónak részletesen, forgatókönyv-szerűen be kell mutatnia, hogyan használta fel a sajtótermé(ke)ket valamely összefüggő tananyagrész (modul) feldolgozásának folyamatában. A modulnak minimálisan 5 tanórát kell tartalmaznia.

2. Tanítási projektek kidolgozása, melyek tartalmi elemei kapcsolódnak a Sajtó és nyilvánosság pedagógiai program tematikájához (a részletes tematika elérhető regisztráció után a www.olvasasraneveles.hu oldalon). A pályázónak be kell mutatnia a megvalósult projekt dokumentációját (forgatókönyv, projektnapló, az elkészült produktumok dokumentációja, értékelés).

3. Tanítási portfólió, mely azt dokumentálja, mi módon hasznosították a diákok sajtóból vagy sajtóról szerzett ismereteiket. A pályázónak azt kell bemutatnia, milyen tanulói tevékenységeken, tanórán kívüli feladatokon keresztül hasznosult a sajtótermékek felhasználása a tanítás során. A dokumentáció legalább egy tananyagrész (modul) feldolgozásához kapcsolódó diákmunkákat és a hozzájuk kapcsolódó instrukciókat kell tartalmazza.

Pályázati időszak: 2012. szeptember 1. és 2012. november 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 15.

 

A pályázati felhívás és a dokumentáció a mellékletekben olvasható!

Vonalban

Nincs

A honlap a MASZRE támogatásával jött létre.

Belépés